Sistem Maklumat Bersepadu
Perolehan Kerajaan (MyGPIS) Sepanjang tempoh PKP, segala aduan dan masalah berkaitan Sistem MyGPIS boleh dihubungi e-mel : mygpishelp@treasury.gov.my atau talian 03 8882 3360/03-8882 8939/03-8882 8942/03-8882 3260/03-8882 3243

 Log Masuk

Masukkan ID Pengguna dan Katalaluan