Sistem Maklumat Bersepadu
Perolehan Kerajaan (MyGPIS) Notis Penutupan Sementara Sistem MyGPIS berikutan kerja-kerja naik taraf di Pusat Data, Kementerian Kewangan daripada 7 – 10 November 2020.

 Log Masuk

Masukkan ID Pengguna dan Katalaluan